குவார்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீக் நிறம் என்றால் என்ன?
குவார்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீக் நிறம் என்றால் என்ன?
Anonim

இயற்பியல் பண்புகள் குவார்ட்ஸ்

பொதுவானது வண்ணங்கள் தெளிவான, வெள்ளை, சாம்பல், ஊதா, மஞ்சள், பழுப்பு, கருப்பு, இளஞ்சிவப்பு, பச்சை, சிவப்பு. ஸ்ட்ரீக். நிறமற்றது (அதை விட கடினமானது கோடு தட்டு)

அதன், குவார்ட்ஸின் நிறம் என்ன?

பாரம்பரியமாக ராக் கிரிஸ்டல் அல்லது தெளிவான குவார்ட்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் தூய குவார்ட்ஸ், நிறமற்றது மற்றும் வெளிப்படையானது அல்லது ஒளிஊடுருவக்கூடியது, மேலும் இது லோதைர் கிரிஸ்டல் போன்ற கடினமான கல் வேலைப்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவான வண்ண வகைகள் அடங்கும் சிட்ரின், ரோஜா குவார்ட்ஸ், செவ்வந்திக்கல், ஸ்மோக்கி குவார்ட்ஸ், பால் குவார்ட்ஸ் மற்றும் பிற.

மேலும், குவார்ட்ஸ் பாறை எப்படி இருக்கும்? தூய்மையாக இருந்தால், குவார்ட்ஸ் கண்ணாடியுடன் நிறமற்ற, வெளிப்படையான மற்றும் மிகவும் கடினமான படிகங்களை உருவாக்குகிறது- போன்ற பளபளப்பு. பல பற்றவைப்பு, உருமாற்றம் மற்றும் வண்டல் ஆகியவற்றின் குறிப்பிடத்தக்க கூறு பாறைகள், சிலிக்கான் டை ஆக்சைட்டின் இந்த இயற்கை வடிவம் ஈர்க்கக்கூடிய வகைகளிலும் வண்ணங்களிலும் காணப்படுகிறது.

இதைக் கருத்தில் கொண்டு, குவார்ட்ஸ் எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

டிரான்ஸ்பரன்ட் ராக் கிரிஸ்டலில் பல எலக்ட்ரானிக்ஸ் உள்ளது பயன்கள்; இது என பயன்படுத்தப்படுகிறது ரேடியோக்கள், கடிகாரங்கள் மற்றும் அழுத்த அளவீடுகள் மற்றும் ஒளியியல் ஆய்வு ஆகியவற்றில் ஆஸிலேட்டர்கள். குவார்ட்ஸ் உள்ளது என பயன்படுத்தப்படுகிறது மணல் அள்ளுவதற்கும், கண்ணாடியை அரைப்பதற்கும், மென்மையான கற்களை வெட்டுவதற்கும் ஒரு சிராய்ப்பு.

குவார்ட்ஸின் அரிதான நிறம் எது?

நீல குவார்ட்ஸ்

தலைப்பு மூலம் பிரபலமான